Ochrona danych

Dostęp do stron składających się na stronę domową Uzin Utz AG (homepage) oraz stron do niej przyporządkowanych (website), jak również korzystanie z tych stron, podlega następującym przepisom.

Warunkiem uzyskania dostępu do strony internetowej (website) oraz korzystania z jej zasobów jest uprzednie zaakceptowanie przez Państwa poniższych uregulowań. Treść ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej pozostaje bez wpływu na nasze Ogólne Warunki Dostaw i Płatności, z wyjątkiem sytuacji, w której taka zmiana zostanie wyrażona w bezpośredni sposób.

Prawo do wprowadzania zmian

Uzin Utz AG zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian w zakresie strony internetowej oraz warunków korzystania z jej zasobów w dowolnym momencie i bez konieczności informowania o tym jej użytkowników. Uzin Utz AG może też w dowolnym momencie usunąć stronę internetową bez powiadamiania o jej likwidacji.

Aktualizacja

Nie mamy obowiązku aktualizowania treści zawartych na stronie internetowej.

Prawa do strony internetowej oraz jej treści

O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej, wszelkie prawa do strony internetowej oraz prawa wynikające z jej posiadania przysługują Uzin Utz AG bądź firmom wchodzącym w skład jej koncernu. Wszelkie treści, dokumenty, ilustracje i prezentacje opublikowane na tej stronie pozostają – jeżeli nie przewidziano inaczej – wyłączną własnością Uzin Utz AG lub firm wchodzących w skład koncernu. Jakiekolwiek wykorzystywanie strony internetowej oraz zawartych na niej treści do celów handlowych jest niedozwolone.

Wszystkie marki produktów wymienione na wspomnianej stronie internetowej są własnością Uzin Utz AG lub firm wchodzących w skład koncernu. Jakiekolwiek wykorzystywanie i użytkowanie wspomnianych marek jest niedozwolone i stanowi naruszenie prawa do marki produktu.

Wszelkie pozostałe prawa autorskie oraz prawa do ochrony pozostają nienaruszone.

Odpowiedzialność

Nie odpowiadamy za kompletność, prawidłowość i/lub aktualność informacji zawartych na stronie internetowej. Użytkownik otrzymuje dostęp do strony wyłącznie w jej każdorazowym „aktualnym stanie”. Użytkownik naszej strony internetowej akceptuje fakt, że przyjmuje na siebie ryzyko związane z dostępem do strony internetowej i zawartych na niej treści. Uzin Utz AG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z przedmiotowej strony internetowej, z faktu, że korzystanie z tej strony może być przejściowo lub całkowicie niemożliwe, jak również z utraty danych lub zmiany danych w procesie ich przekazywania.

Nie gwarantujemy, że opisane produkty wzgl. towary są stale lub nadal dostępne. Prosimy pamiętać także, że wspomniane produkty wzgl. towary mogą być przygotowywane do użycia i aplikowane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów z branży rzemieślniczej. Zakres oraz sposób stosowania wzgl. wykorzystywania towaru wynika każdorazowo z załączonej aktualnej karty technicznej produktu w połączeniu ze sposobem użycia zamieszczonym na opakowaniu. Klient winien zasięgnąć u nas informacji dotyczących zakresu stosowania i sposobu wykorzystywania poszczególnych produktów.

Obowiązujące przepisy ustawowe pozostają w mocy bez zmian.

Odesłania internetowe (linki) do stron osób trzecich

Jeżeli wspomniana strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich, użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Uzin Utz AG nie gwarantuje dostępności tych stron, nie odpowiada za te strony, jak również za głoszone na nich poglądy i pozostałe treści. Szczególnie pobieranie danych dotyczących bieżącego kursu akcji (tabela kursów) odbywa się za pośrednictwem strony trzeciej i nie jest objęte odpowiedzialnością Uzin Utz AG.

Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej wyjaśniamy, w jakim celu gromadzimy i do czego wykorzystujemy niektóre z Państwa danych:

Każde wejście użytkownika na stronę internetową z naszą ofertą oraz każde pobranie pliku związane jest z zapisem danych o tym procesie w odpowiednim protokole. Dane te nie są przypisane do osoby, toteż nie możemy stwierdzić, kim był użytkownik i jakie pobrał dane. Każde pobranie danych wiąże się z zarejestrowaniem następującego zestawu danych:

  • nazwa pobranego pliku
  • data i godzina pobrania
  • ilość pobranych danych
  • informacja, czy pobranie się udało.

Nie tworzymy profili użytkowników przypisanych do konkretnych osób. Zarejestrowane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim.

Nasza strona stosuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez wyszukiwarkę na polecenie serwera na twardym dysku użytkownika i zawierające dane o odwiedzanych przezeń stronach. Ciasteczka służą głównie jako elektroniczny notatnik dla serwera, umożliwiający rejestrowanie stron najczęściej wyszukiwanych przez daną osobę, i tym sposobem np. stwierdzenie, jak często dany użytkownik odwiedza konkretne strony, ile czasu im poświęca oraz czy życzy sobie przesyłania danych z wybranej strony w konkretnej, określonej przezeń formie. Ciasteczka nie są w stanie usunąć plików z twardego dysku, odczytać zawartych w nich treści, ani też przenosić wirusów, i są tym samym nieszkodliwe.

Dane osobowe, udostępniane przez użytkowników odwiedzających naszą stronę domową, przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązującymi w siedzibie spółki. Jeżeli użytkownik wysyła nam wiadomość elektroniczną (e-mail) i/lub wypełnia formularz dostępny na naszej stronie w trybie on-line i przesyła go do nas drogą elektroniczną, wówczas zapisujemy i przetwarzamy zgromadzone tam dane i informacje zgodnie z zamiarem użytkownika lub założonym przez nas celem, wykorzystując je np. do przesyłania żądanych materiałów lub informacji, bądź do kontroli przesłanych materiałów reklamowych. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim spoza koncernu. Zwracamy jednak Państwa uwagę, że w trakcie transmisji Państwa danych przez internet może dojść do odczytania bądź zmodyfikowania tych danych przez osoby niepowołane.

Użytkownik wyraża zgodę na opisany sposób gromadzenia oraz wykorzystywania przedmiotowych danych, jak również na stosowanie ciasteczek.

Zastrzeżenie Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnionej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, plików tekstowych, które przechowywane są na komputerze w celu analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google anonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również dla stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP przesyłany jest do serwera Google w USA i tam następnie skracany. W imieniu wykonawcy tej strony, Google będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach i zapewnienia innych usług związanych z operatorem tej strony. Google nie połączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Jednak może to doprowadzić do niepełnego wykorzystywania wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możliwe jest także uniemożliwienie gromadzenia danych na temat korzystania z witryny przez użytkownika (cookie i adres IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na www.google.com/analytics/terms/gb.html albo www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html. Należy pamiętać, że na tej stronie kod Google Analytics jest uzupełniony „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. IP maskujące).

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem ze stron internetowych koncernu Uzin Utz, lub danych dotyczących Państwa osoby, lub chcieliby Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu przez nas Państwa danych, prosimy zwrócić się do:

Uzin Utz AG, Stichwort (hasło): Datenschutz, Dieselstraße 3,
D-89079 Ulm, Deutschland, E-Mail: info@ uzin-utz.com

Obowiązujące przepisy prawa

Wszelkie istniejące bądź domniemane roszczenia prawne związane z korzystaniem ze wspomnianej strony internetowej będą rozpatrywane wzgl. interpretowane zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, z wyjątkiem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.